Gecer Invest

 

Vem arbetar ditt kapital och din pension för?

Tyvärr är svaret för de allra flesta att kapitalet och pensionen i första hand arbetar för banken eller andra finansiella aktörer, inte för kunden.

 

På Gecer Invest tycker vi att ditt kapital och din pension ska arbeta för dig, inte för någon annan.

 

Fair Investments förvaltningsfilosofi överensstämmer med vår, därför har vi valt att samarbeta med dem i form av anknutet ombud. Det möjliggör att vi kan hjälpa våra kunder att placera i deras förvaltningslösningar. Gemensamt för deras förvaltningar är att avgiftsstrukturen är 100% prestationsbaserad och att de måste leverera bättre villkor än konkurrenterna för att få betalt. Det gör att kunden och förvaltaren har samma agenda.

 

För mer information om Fair Investments och deras förvaltningar besök gärna

 

www.fairinvestments.se

 

Tillstånd

 

Det är vårt mål att du som kund alltid ska vara nöjd med oss. Vid eventuella oklarheter ber vi dig att i första hand kontakta din rådgivare hos oss.

 

Gecer Invest AB är ett anknutet ombud till

Fair Investments Sweden AB som har Finansinspektionens tillstånd att bedriva värdepappersrörelse.

 

Det innebär att Gecer Invest AB med stöd av

Fair Investments tillstånd hos FI har rätt att:

 

  • Marknadsföra investeringstjänster

 

  • Mottaga och vidarebefordra order

avseende finansiella instrument

 

  • Ge investeringsrådgivning till kund

avseende finansiella instrument

 

 

 

Klagomålshantering

 

Skulle du av någon anledning vara missnöjd med hur vår tjänst utförts är det viktigt att du omgående vänder dig till din kontaktperson hos Gecer Invest och framför dina synpunkter.

 

Klagomålet ska framföras skriftligen och handläggningen underlättas om du bifogar dokumentation av ärendet i form av kopia på anmälningssedel, avräkningsnota, depå- och/eller värderingsrapporter, minnesanteckningar etc.

 

För vägledning i ett klagomålsärende kan du vända dig till Konsumenternas försäkringsbyrå, Konsumenternas Bank- och finansbyrå samt den kommunala konsumentvägledningen. Det finns även möjlighet att få tvist prövad av Allmänna reklamationsnämnden (ARN) eller av allmän domstol.

 

 

Våra rådgivare har Swedsec-licensiering via Fair Investments Sweden AB.

Gecer Invest AB Org. nr 559006-3870 Humlegårdsgatan 20 114 46 Stockholm Tel. nr 073-534 4217